Včelstvo

Biologická jednotka tvořená včelami a včelím dílem se zásobami a plodem.

Více podrobností

Číst dál

Včelstvo je založeno na určité kastovní hierarchii. Zpravidla je tvořeno obvykle jednou matkou, trubci, mnoha tisíci dělnic a plodem různého stáří vyvíjejícím se v plástech (tzv. včelí dílo), které jsou, včetně zásob, rovněž nedílnou součástí včelstva.
Síla včelstva je závislá na dostupnosti bílkovinné potravy (pylu) a roční době. Jednotliví členové včelstva jsou na sobě závislí tak, že jeden bez ostatních nedovede plnit svou funkci a zahyne (např. osamělá dělnice, matka či trubec nebo plod). Mezi včelami funguje dokonalá dělba práce:
matka – její úlohou je klást vajíčka, čímž zabezpečuje obnovu včelstva;
trubec – jeho úlohou je oplodnit mladé matky; v případě potřeby pomáhá zahřívat včelí plod (díky vyšší tělesné teplotě, než mají dělnice);
dělnice – vykonávají pro včelstvo všechny ostatní potřebné práce, jako je: vyhledávání a přinášení potravy (nektar, medovice, pyl, voda), zpracovávání medu z nektaru a medovice, konzervování pylu, stavbu plástů, krmení matky, trubců a plodu, střežení vchodu do úlu, úklid a čištění, větrání a udržování správné teploty v úlu a řada dalších činností.

Včelstvo se chová jako jediný organismus.

Související hesla

30 další hesla ve stejné kategorii