Počet položek: 35

na stránku
Zobrazuji 1 - 10 z 35 položek
  • Jablečník cizí (Marrubium peregrinum ) Jablečník cizí je vytrvalá rostlina s větvenou lodyhou dorůstající až 80 cm výšky, celá hustě plstnatě chlupatá. Na obvodu vroubkované až vroubkovaně pilovité listy jsou podlouhle eliptické a nápadně užšího tvaru než u příbuzného jablečníku obecného. Jablečník cizí...

  • Jablečník obecný (Marrubium vulgare) Jablečník obecný je vytrvalá plstnatá rostlina dorůstající výšky 25–50 cm, výjimečně až 70 cm. Lodyha je přímá, hranatá, vlnatě chlupatá, v dolní části někdy dřevnatějící a téměř lysá. Aromatické vrásčité listy jsou vstřícné, oválné až vejčité, řapíkaté, 2–4 cm dlouhé, po rozetření voní jako jablka. Jablečník obecný...

  • Jabloň lesní (Malus sylvestris) Jabloň lesní je malý strom z čeledi růžovitých, původní v české květeně. Jabloň lesní...

  • Jahodník obecný (Fragaria vesca) Jahodník obecný obecně známý též jako lesní jahoda, je trvalá, 5–20 cm vysoká rostlina z čeledi růžovitých. Roste planě na osluněných stanovištích v lesích a hájích, na lesních pasekách, na loukách i na mezích. Jahodník obecný...

  • Janovec metlatý (Sarothamnus scoparius ) Janovec je hustě větvený nízký keř, s mladšími větvemi jen částečné dřevnatějícími, dorůstající asi dvoumetrové výšky. Mladší větve mají vzhled pětihranných asimilačních stonků. Janovec metlatý...

  • Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý je většinou statný strom dorůstající výšky 30–40 metrů, případně i více; za méně příznivých podmínek může vyrůst i jako keř. Jasan ztepilý...

  • Jasmín nahokvětý (Jasminum nudiflorum ) Jasmín nahokvětý je keř původem z Číny. Má převislé větve rozložené nízko nad zemí. V kontaktu s půdou plazivé větve snadno samovolně zakořeňují, což velmi usnadňuje vegetativní množení tohoto keře. Jasmín nahokvětý...

  • Jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis ) Jaterník je bylina vytrvávající v půdě šikmým hnědočerným neztlustlým oddenkem. V době kvetu je zachována ještě růžice loňských kožovitých přízemních listů. Květonosné stonky v počtu dvou až devíti jsou 5 - 20 cm vysoké, měkce chlupaté, červenohnědé barvy, někdy i fialově naběhlé. Jaterník...

  • Javor babyka (Acer campestre ) Babyka je většinou nižší, pomalu rostoucí strom, vzácněji i jen keřovitého vzrůstu, s křivým kmenem. Jako alejový strom může na suchých půdách nahrazovat mléč a klen. Javor babyka...

  • Javor jasanolistý (Acer negundo L.) Javor jasanolistý, známý též pod jménem javorovec jasanolistý, je nižší dvoudomý strom, dorůstá výšky 10 - 20 metrů, má kmen široký 40 až 80 cm v průměru, je krytý podélně brázditou hnědou až šedou borkou. Koruna stromu je řídká, široká, s lysými zelenými a šedomodře ojíněnými letorosty, na kterých se vyvíjejí vejcovité... Javor jasanolistý...

Zobrazuji 1 - 10 z 35 položek