Janovec metlatý


Janovec metlatý (Sarothamnus scoparius )

Janovec je hustě větvený nízký keř, s mladšími větvemi jen částečné dřevnatějícími, dorůstající asi dvoumetrové výšky. Mladší větve mají vzhled pětihranných asimilačních stonků.

Více podrobností

Číst dál

Janovec je hustě větvený nízký keř, s mladšími větvemi jen částečné dřevnatějícími, dorůstající asi dvoumetrové výšky. Mladší větve mají vzhled pětihranných asimilačních stonků. Jsou řídce porostlé drobnými trojčetnými, krátce řapíkatými listy.

Květy vyrůstají po jednom až dvou na zkrácených postranních větévkách. U běžné formy jsou žlutě zbarvené, u některých vyšlechtěných parkových kultivarů (na snímku) i nachově červené nebo pestré žlutonachové.

Plody jsou zploštělé lusky, až 50 mm dlouhé, v době zralosti černající. Při praskání spojeném s uvolňováním semen se spirálně stáčejí a vymršťují semena do okolí. To umožňuje rychlé šíření janovce na odlesněných plochách pastvin a pasek. Nesnáší dobře prudké zimní poklesy teplot a v tužších zimách s kontinentálním charakterem počasí často vymrzá. Porost se však zpravidla obnoví v průběhu několika let ze zásoby semen v půdě.

Kvete koncem května a je dobrým zdrojem nektaru i pylu.

30 další hesla ve stejné kategorii