Javor mléč

Javor mléč (Acer platanoides )

Javor mléč je strom - u nás původní - dorůstající výšky až 30 metrů. Není však výrazně dlouhověký, dosahuje stáří maximálně 150 - 200 let.

Více podrobností

Číst dál

Javor mléč je strom - u nás původní - dorůstající výšky až 30 metrů. Není však výrazně dlouhověký, dosahuje stáří maximálně 150 - 200 let.

Z červenohnědých lesklých letorostů začínají rašit v závěru předjaří nejprve chocholíky zelenožlutých pětičetných květů, velkých asi 1 cm v průměru. Obsahují obvykle 8 tyčinek vyrůstajících ze žláznatého terčovitého valu produkujícího nektar. Listy se rozvíjejí teprve v závěru kvetení. Mají typický 5 - 7laločný tvar s laloky hrubě vykrajovaně zubatými (tzv. kanadských javorových listů).

Plody jsou křídlaté nažky, dorůstající délky až 5 cm a svírající tupý až přímý úhel.

Javor mléč Je původní v suťových a roklinových lesích na spíše vlhčích půdách. Velmi dobře prospívá ve společenstvech zejména s lípou, v různých typech listnatých lesů také s klenem, habrem, bukem a jilmem.

Včelám je výborným zdrojem nektaru a dobrým zdrojem pylu v pozdním předjaří.

Autor: RNDr. Václav Švamberk

30 další hesla ve stejné kategorii