Jeřáb ptačí

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia )

Jeřáb ptačí je strom, případně větší keř, se světle šedou hladkou borkou. Koncem jara rozkvétají kompaktní bohatá květenství žlutobílých vzpřímených květů.

Více podrobností

Číst dál

Jeřáb ptačí je strom, případně větší keř, se světle šedou hladkou borkou. Větve jsou zakončeny vejcovitými špičatými plstnatými pupeny, z nichž se na jaře vyvíjejí lichozpeřené složené listy s podlouhle kopinatými pilovitými lístky. Koncem jara rozkvétají kompaktní bohatá květenství žlutobílých vzpřímených květů. Z polospodních semeníků se v podletí a na podzim vyvíjejí kulovité až elipsoidní oranžově červené malvice.

Jeřáb začíná poprvé kvést ve věku asi 10 let. Dožívá se 80 - 100 let. U nás je původní ve světlých lesích, listnatých i jehličnatých a najejich okrajích, většinou na půdách chudých živinami, např. na plochách po imisemi poškozených lesních porostech v pohraničních oblastech Čech. Zde se často uplatňuje společně s břízou. Významnou vlastností porostů jeřábu je podpora růstu dalších dřevin. Proto se velmi dobře uplatňuje v lesním hospodářství jako pionýrská dřevina pro duby, buky, smrky i jiné dřeviny. Má velmi dobrou odolnost proti imisím, a proto je využíván i v parkových městských výsadbách. Jeřabiny jsou i důležitou složkou výživy lesní zvěře a ptactva.

Jeřáb ptačí z hlediska včelí pastvy je využíván hlavně jako zdroj pylu, současně včelám poskytuje i menší množství nektaru.

Autor: RNDr. Václav Švamberk

30 další hesla ve stejné kategorii