Javor jasanolistý


Javor jasanolistý (Acer negundo L.)

Javor jasanolistý, známý též pod jménem javorovec jasanolistý, je nižší dvoudomý strom, dorůstá výšky 10 - 20 metrů, má kmen široký 40 až 80 cm v průměru, je krytý podélně brázditou hnědou až šedou borkou. Koruna stromu je řídká, široká, s lysými zelenými a šedomodře ojíněnými letorosty, na kterých se vyvíjejí vejcovité až polokulovité šedé pupeny.

Více podrobností

Číst dál

Javor jasanolistý, známý též pod jménem javorovec jasanolistý, je nižší dvoudomý strom, dorůstá výšky 10 - 20 metrů, má kmen široký 40 až 80 cm v průměru, je krytý podélně brázditou hnědou až šedou borkou. Koruna stromu je řídká, široká, s lysými zelenými a šedomodře ojíněnými letorosty, na kterých se vyvíjejí vejcovité až polokulovité šedé pupeny.

Listy se rozvíjejí až po rozkvětu. Jsou lichozpeřené jedno až tříjařmé, 10 - 25 cm dlouhé, s vejčitými až kopinatými hrubě pilovitými lístky.

Květy jsou jednopohlavné, dlouze stopkaté, žlutozelené. Samčí květy jsou ve svazečcích na převislých stopkách až 6 cm dlouhých, samičí v hroznech na stopkách asi 8 mm dlouhých.

Plody jsou nažky, 4 cm dlouhé, svírající ostrý úhel.

Javorovec rozkvétá obvykle v polovině dubna. Je běžně vysazován v parcích, zahradách a stromořadích jako okrasný strom s četnými kultivary z nichž jsou oblíbené zejména odrůdy se zlatožlutě zbarvenými listy. Často zplaňuje, zejména v lužních lesích, podél vodních toků i železničních tratí. Je to rychle rostoucí krátkověká dřevina, poloslunná, odolná vůči mrazu, imisím i suchu. Původní je v Severní Americe. V Evropě byl poprvé vysazen v roce 1688.

Javorovec je pro včely především výborným zdrojem pylu a jen slabším zdrojem nektaru.

30 další hesla ve stejné kategorii