Javor tatarský

Javor tatarský (Acer tataricum )

Javor tatarský je strom s černavou borkou, vysoký až 8 metrů. Roste i jen v keřovém tvaru. V Česku je často vysazován v parcích (poprvé v roce 1835) - jednotlivě nebo v menších skupinách - jako poloslunná dřevina odolná k suchu.

Více podrobností

Číst dál

Javor tatarský je strom s černavou borkou, vysoký až 8 metrů. Roste i jen v keřovém tvaru. V Česku je často vysazován v parcích (poprvé v roce 1835) - jednotlivě nebo v menších skupinách - jako poloslunná dřevina odolná k suchu. V nejbližších oblastech původního výskytu na Slovensku roste především na lesních okrajích a světlinách nebo v lesostepních porostech.

Lysé hnědavé až červenohnědé letorosty nesou téměř kulovité pupeny, z nichž vyrůstají vejčité, nepravidelně 2krát pilovité listy, často se dvěma postranními laloky.

Květy jsou velké asi 6 mm v průměru se žlutavými kališními lístky, bílými korunními lístky (dlouhými asi 4mm) a vyčnívajícími tyčinkami. Vyrůstají ve vzpřímených latách na koncích letorostů.

Plody jsou nažky, dlouhé 2 - 3,5 cm, svírající ostrý úhel.

Javor tatarský kvete od května do června.

Pro včely je velmi cenným zdrojem nektaru i pylu.

30 další hesla ve stejné kategorii