Jilm horský


Jilm horský (Ulmus glabra )

Jilm horský je strom dorůstající až 40metrové výšky, se silným kmenem netvořícím výmladky. Borka je v mládí hladká, šedohnědá, později hluboce rozpraskaná kolmými rýhami v dlouhé úzké šupiny. Z vejcovitě kuželovitých pupenů se vyvíjejí krátce řapíkaté listy obvejčitého tvaru na okraji dvakrát ostře zubaté.

Více podrobností

Číst dál

Jilm horský je strom dorůstající až 40metrové výšky, se silným kmenem netvořícím výmladky. Borka je v mládí hladká, šedohnědá, později hluboce rozpraskaná kolmými rýhami v dlouhé úzké šupiny. Z vejcovitě kuželovitých pupenů se vyvíjejí krátce řapíkaté listy obvejčitého tvaru na okraji dvakrát ostře zubaté.

Květy jilmu horského vyrůstají ve stažených 15 - 30květých květenstvích. Jsou jen krátce (1 - 2,5 mm) stopkaté. Drobných okvětních lístků, na okraji rezavě brvitých, je čtyři až pět. Z květů vyčnívají tyčinky asi dvakrát delší než okvětí.

Semena jsou uložena ve středu plodů. Plody jsou křídlaté nažky.

Jilm horský se dožívá až 500 let. Plodit začíná mezi 30. - 40. rokem života. Je původní v suťových a stinných roklinových lesích, řidčeji v bučinách a vzácně v lužních lesích, na mírně vlhkých živinami bohatých půdách.

V Česku je hojným původním druhem dřeviny, především pak v pahorkatinách a v podhorských oblastech. V nížinách je vzácný.

Včelám poskytuje bohatou pylovou snůšku uprostřed včelařského předjaří.

Autor: RNDr. Václav Švamberk

30 další hesla ve stejné kategorii