Plemenářská práce

Činnost zaměřená na výchovu matek z osvědčených kmenů.

Více podrobností

Číst dál


Metod, jak odchovat dobré matky, jsou desítky a nejrůznějších obměn a úprav ještě více. Účelem odchovu matek je zvýšení výkonu (hlavně medného výnosu) a zlepšení doprovodných a dalších jiných vlastností produkčních včelstev. Všichni víme, že i v srovnatelných podmínkách na jednom stanovišti, při stejném ošetřování a ve stejných úlech jsou včelstva poskytující rozdílný výnos. Rozdíly jsou způsobeny v převážné míře nestejnou kvalitou matek, spočívající v hodnotě jejich genotypu, v úrovni odchovu a také v jejich stáří. Výměnou nevyhovujících matek, jejich nahrazením mladými matkami se snažíme neustále udržovat, ne-li zvyšovat výkony produkčních včelstev.

Schopnosti matky se ve včelstvu plně projeví jen za určitých podmínek. Žádná matka nesplní naše očekávání, přidáme-li ji do včelstva nemocného, špatně ošetřovaného, umístěného na nevhodném stanovišti, při nedostatečně nabídce pylu, nektaru nebo i při příliš vzdáleném zdroji vody apod. Veškerá naše námaha a péče věnovaná odchovu matek nabývá smyslu, jen pokud tyto matky přidáme úspěšně do vhodných včelstev.
Skutečnou kvalitu matky při vychytávání z chovného úlku žádný chovatel nepozná. Poznáme ji až za určitou dobu po přidání podle kvality jejího včelstva. Jaká bude výkonnost matky v kladení, může se předběžně usuzovat podle její hmotnosti, podle širokého hrudníku a štíhlého, zužujícího se zadečku.

30 další hesla ve stejné kategorii