Uzavřený matečník

Uzavřený matečník - zavíčkovaný matečník.

Více podrobností

Číst dál

Matka se vyvíjí 16 dní. 1. - 3. den - vajíčko, 4. - 8. den - otevřená larva, 9. - 15. den - zavíčkovaná larva,16. den - líhnutí.

V zavíčkovaném matečníku se larva napřímí, protáhne se do délky a zapřádá se; zapřádáni trvá 1½ - 2½ dne. Během této doby se začíná formovat nový tělesný tvar - hlavní rozčlenění těla - a začátky nohou a křídel. Z larvy se stává předkukla.

V pozdějším stadiu kukly dochází k vlastní metamorfóze, tj. k úplné přestavbě všech buněk, k vytvoření nových vnitřních orgánů a ke konečné vnější podobě. V každé hodině, ba minutě se formuje část některého orgánu, a teprve, když je vnitřní přestavba skončena, to je v posledních dvou dnech stadia kukly, se dokončuje i vývin nohou a křídel a tělo se postupně zbarvuje. V posledních dvou dnech se snižuje i citlivost na teplotu prostředí, takže dočasný nebo krátkodobý pokles teploty pod optimálních 35°C dokončovanou proměnu neohrozí -říkáme, že matečník v této době je již zralí. Líhnout by se však matka měla opět v optimálních podmínkách, nejlépe v prostředí včelího společenství.
Vyšší teplota a větší síla včelstva zkracují vývoj a naopak ve slabém včelstvu a za nižší teploty se vývoj prodlužuje.

8 další hesla ve stejné kategorii