Úlová váha

Zařízení různého typu ( mechanické, hydromechanické, tenzometrické) umožňující sledovat a případně i zaznamenávat hmotnost úlu se včelstvem charakterizující průběh snůšky.

Více podrobností

Číst dál

Úlová váha slouží pro monitoring úbytku nebo příbytku medu v úlu. Základní měřená veličina je hmotnost úlu, která dává v zimním období klíčové informace o množství zásob a v letním období o medové snůšce.
V současné době je k dispozici i elektronická úlová váha, která naměřené hodnoty převede do elektronické formy a posílá je přímo do vašeho počítače. Počítač přijaté hodnoty uloží, zpracuje a vytvoří z nich grafy, které jsou velmi názorné a na první pohled vystihují chování včelstva.

30 další hesla ve stejné kategorii