Líska turecká

Líska turecká (Corylus colurna )

Líska turecká je strom dorůstající až 20metrové výšky, s větvemi v mládí žlaznatě chlupatými. Později se na nich vyvíjí šupinovitá borka tmavošedé barvy. Rostlina je původní v jihovýchodní Evropě, na Kavkazu a v Malé Asii.

Více podrobností

Číst dál

Líska turecká je strom dorůstající až 20metrové výšky, s větvemi v mládí žlaznatě chlupatými. Později se na nich vyvíjí šupinovitá borka tmavošedé barvy. Rostlina je původní v jihovýchodní Evropě, na Kavkazu a v Malé Asii.

Na letorostech lísky se vyvíjejí (ze špičatých, na bázi vejcovitých pupenů) vejčitě okrouhlé, až 15 cm dlouhé, dvojitě pilovité, zašpičatělé listy s 5 - 6 páry postranních žilek. Samčí jehnědy dorůstají délky až 12 cm. Samičí květy a později plody vyrůstají na svazečcích po šesti až deseti, vzácněji i ve větším počtu. Krátké a široce vejčité oříšky mají otevřený a v úzké laloky členěný obal.

Líska turecká je často vysazována v parcích a stromořadích. U nás se vyskytuje od roku 1865.

Kvete od února do března.

Je cenným předjarním zdrojem pylu.

30 další hesla ve stejné kategorii