Nosema

Nosema apis (hmyzomorka včelí) je cizopasník, který napadá buňky včel a vyvolává u včel úplavici (nosematózu). Žije ve stěnách trávící trubice a Malpighiových trubiček. Trvanlivé spory nosemy čekají na svoji příležitost a když je spolkne včela, vyklíčí  jí v žaludku.

Více podrobností

Číst dál

Hmyzomorka včelí je vnitrobuněčná parazititická houba (mikrosporidie) vegetující v cytoplazmě hostitele. Vyvolává nejrozšířenější a nejčastější průjmové onemocnění dospělých včel zvané nosemóza (Nosematosis apium), dříve též nosematóza.Výskyt a intenzita nosemózy na území ČR dosti kolísá. Procento napadení se pohybuje kolem 50 %.Spora hmyzomorky včelí je oválného tvaru o rozměrech 4 x 7 μm. Celý vývojový cyklus trvá v případě včely 7 dní. Za týden po nakažení se vývojový cyklus uzavírá a nová generace spor odchází ve výkalech mimo hostitelský organismus.

Životaschopnost spor nosemy
Ve výkalech více jak 2 roky
V medu více jak 1 rok
Životaschopnost spor nosemy v závislosti na teplotě prostředí
30 - 34 °C Optimální růst
< 10 °C Vývoj se zastaví
> 37 °C: Zabije vegetativní formy
49 °C Zabije spory, působí-li 24 hod.
> 60 °C Zabije spory, působí-li nejméně 15 min

17 další hesla ve stejné kategorii