Apidologie Zvětšit

Apidologie

Nauka o včelách (včelařství).

Více podrobností

Číst dál

Apidologie zahrnuje celou řadu témat pojících se též k chovu včel. Včela medonosná je v současné době chována prakticky po celém světě. Poskytuje člověku řadu produktů- především med, dále vosk, mateří kašičku, propolis, jed a pyl. Za nejdůležitější se považuje především opylovací činnost včely medonosné. Podílí se úhrnem přímo i nepřímo 1/3 na zajišťování lidské výživy- přičemž rozhodující je právě opylovací činnost. Česká republika patří k zemím s nejvyšší koncetrací včelstev na kilometr čtvereční. Je to zhruba 6 včelstev na km2. Včela se spolu s čmeláky podílí na opylování jak zemědělsky důležitých plodin, tak i rostlin v přírodě. Kdyby vymizely včely došlo by k zjednotvárnění krajiny. Včela se podílí na rozmanitosti životního prostředí. Včela je také indikátorem vůči škodlivým látkám. Dále se včely podílí při opylování rostlin přenosem užitečných bakterií, díky kterým ochraňují rostliny před různými škůdci a nemocemi. Včely plní funkci zájmovou činností člověka. Zájmové včelařství umožňuje hlubší sociální cítění.

20 další hesla ve stejné kategorii