Astřička kopinatá

Astřička kopinatá [Hvězdnice kopinatá] (Aster lanceolatus)


Astřička kopinatá se vyskytuje v lemech lužních lesů a břehových porostech, v okolí komunikací, rumištích či jinak člověkem ovlivněných stanovištích. Mnohdy zplanělá ze zahrádek v okolí zahrádkářských osad..

Více podrobností

Číst dál


Astřička kopinatá se vyskytuje v lemech lužních lesů a břehových porostech, v okolí komunikací, rumištích či jinak člověkem ovlivněných stanovištích. Mnohdy zplanělá ze zahrádek v okolí zahrádkářských osad..
Pěstuje se s oblibou na zahrádkách jako okrasná rostlina, odkud často zplaňuje.

Někdy se kříží s dalšími severoamerickými astřičkami a vytváří těžko určitelné populace kříženců.

Původem pochází astřička kopinatá (starším jménem hvězdnice kopinatá) ze Severní Ameriky, odkud se dostala do Evropy v 19. století. V současné době se šíří, především podél vodních toků, a vytváří bohaté populace.

V ČR se vyskytuje roztroušeně zejména v teplejších oblastech státu, v některých částech se značně rozšířila a je zde až hojná (např. podél velkých vodních toků).

Kvete v pozdním létě a začátkem podzimu,  v tomto období je  vítanou medonosnou rostlinou pro včely.Je to invazní včelařská rostlina.20 další hesla ve stejné kategorii