Pekařský med Zvětšit

Pekařský med

Pekařský (průmyslový) med – med užívaný k dalšímu zpracování, nevhodný pro přímou spotřebu.

Více podrobností

Číst dál

Pekařský med je levnější, ale na chleba nepatří. Pekařský med se od medu určeného k přímé spotřebě liší v tom, že může například obsahovat vyšší obsah vody a tudíž by mohl snadno podléhat zkvašení.

Podle vyhlášky (č. 76/2003 Sb.) je pekařský nebo také průmyslový med jen takový, který je určený výhradně pro průmyslové použití nebo jako složka do jiných potravin; může mít cizí příchuť nebo pach, může vykazovat počínající kvašení nebo mohl být zahřátý nad povolenou mez.

Pekařský med je tedy medem, který má mírně zhoršené jakostní parametry. Například již zmíněný vyšší obsah vody nebo může jít o med ze starší sklizně. Pekařský med však nesmí být zdravotně závadný, nesmí tedy obsahovat žádná rezidua veterinárních léčiv ani nesmí obsahovat nadlimitní obsah kontaminantů z prostředí.

30 další hesla ve stejné kategorii