Podzimka obecná


Podzimka obecná (Scorzoneroides autumnalis)

Podzimka obecná je vytrvalá, středně vysoká, sytě žlutě kvetoucí rostlina, která je v české krajině hojně rozšířena. 

Více podrobností

Číst dál

Podzimka obecná je vytrvalá, středně vysoká, sytě žlutě kvetoucí rostlina, která je v české krajině hojně rozšířena. V posledních létech prošla několika změnami v zatřídění, z původního zařazení mezi pampelišky (pampeliška podzimní) byla přesunuta mezi máchelky (máchelka podzimní) a docela nedávno byla po podrobném genetickém průzkumu vřazena do rodu podzimka, kde je nyní jediným druhem vyskytujícím se v přírodě ČR.
Roste nejčastěji na dusíkem bohatých, neutrálních až slabě kyselých, suchých až mírně vlhkých půdách, které mohou být i mírně zasolené. Obsazuje slunná místa na pastvinách, loukách, úhorech, po okrajích lesů, v městských parcích, na sešlapávaných nebo ruderalizovaných místech i okolo solených cest a chodníků. Vyskytuje se na nevápnitých půdách od teplých nížin až do chladných horských poloh. Kvete dlouho do podzimu, od července do října, odtud i její rodové jméno „podzimka“.

je to vytrvalá bylina s jednou nebo častěji s více, v trsu rostoucími lodyhami, které vyrůstají z krátkého větveného oddenku a jsou vysoké 10 až 60 cm. Květy mohou být opyleny hmyzem nebo samosprašně.

Podzimka obecná se do blízkého okolí rozšiřuje rozrůstáním rozvětveného oddenku, z kterého v odstupech vyrůstají listové růžice. Na nová místa se dostává většinou nažkami, které jsou rozptylovány větrem nebo odnášeny v srsti zvířat, jsou také šířeny lidskou činností, např. při svozu píce z polí.
Podzimka je pro včely dobrým zdrojem pylu, nektaru má méně.

30 další hesla ve stejné kategorii