Prodej medu ,,ze dvora"

Přímý prodej od včelaře.

Více podrobností

Číst dál

Prodejem ze dvora se rozumí prodej malého množství vlastních produktů z prvovýroby chovatelem ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít o prodej v tržnici nebo na tržišti spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít též o dodávání do místní (ČR) maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele.

30 další hesla ve stejné kategorii