Rousek

Shluk pylových zrn, na třetím páru končetin včel.

Více podrobností

Číst dál

Létavky sbírají pyl jednak pasivně tím, že jím ulpívá na těle při snaze dostat se k nektariím květu a aktivně, kdy přímo svými kartáčky na mediální ploše metatarsů všech končetin zčesávají pyl z prašníků.
Nakonec složitým procesem pyl formují do tvaru hrudek (pylových rousek) a odnášejí do úlu. Po příletu do úlu, včela vypíchne rousku do buňky (pomocí trnu na konci plochy druhé holeně) a úlové včely pak pylové rousky v buňce udusají hlavou a jakmile je buňka naplněna pylem přibližně do jedné třetiny, uzavřou povrch pylového slupce vrstvičkou medu.Včely při sběru pylu a vytváření rousek zvlhčují pyl obsahem medného váčku spolu se sekrety svých žláz.

30 další hesla ve stejné kategorii