Silenka dvoudomá

Silenka dvoudomá (Silene dioica )

Silenka dvoudomá je víceletá, 20 - 70 cm vysoká, dvoudomá bylina, zakotvená v zemi mírně ztlustlým hlavním větveným kořenem. Chlupaté lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé, porostlé eliptickými až vejčitě kopinatými listy.

Více podrobností

Číst dál

Silenka dvoudomá je víceletá, 20 - 70 cm vysoká, dvoudomá bylina, zakotvená v zemi mírně ztlustlým hlavním větveným kořenem. Chlupaté lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé, porostlé eliptickými až vejčitě kopinatými listy.

Květenstvím je nepravidelný vidlan, přecházející ve vijan, jenž je složený u samičích rostlin pouze z několika květů.

Květy jsou jednopohlavné, s kalichem dlouhým až 15 mm - u samčích květů trubkovitým, u samičích vejcovitě kuželovitým - za plodu vyplněným tobolkou. Korunní lístky silenky dvoudomé jsou červenofialové, řidčeji růžové.

Plody jsou vejcovité tobolky, 10 - 15 mm dlouhé, s ledvinovitými, 1 - 1,5 mm velkými, hnědočernými semeny.

Silenka dvoudomá kvete od května do července. Roste na horských loukách, v nitrofilních bylinných porostech, na pasekách, lučních a lesních prameništích, podél potoků a lesních cest. Vyskytuje se většinou na živinami bohatých půdách. Je hojná také v úvalech některých větších řek (zejména Labe, Orlice a Moravy).

Je pěstována i v zahradách jako okrasná rostlina. Včelám poskytuje nektar i pyl.

30 další hesla ve stejné kategorii