Vigor Zvětšit

Vigor

Vigor – chovná linie matek.

Více podrobností

Číst dál

Vigor je název kmene včel vyšlechtěného v 90. letech min. stol., patří ke kraňskému plemeni včely medonosné (Apis mellifera carnica), karpatskému ekotypu.

Tato včela je vhodná pro farmový chov, využívající dobře všechny druhy snůšek, mírná a současně dobře bránící svoje obydlí, dobře sedící na plástech, s malým sklonem k rojení, dobře stavící dílo, tvořící málo voskových můstků, maximálně přizpůsobivá různému prostředí i různému způsobu chovu včetně různého úlového prostoru co do velikosti a uspořádání (dvouprostorové vs. vícenástavkové úly), ukládající zásoby medu ve vrstvách (nástavcích), vzdušně víčkující med, dobře přezimující, přiměřeně plodná, mající dlouhověké a výkonné včely, otužilá, odolná proti nemocem, varroatolerantní.

Kmen Vigor® byl vytvořen na Slovensku tzv. kombinačním křížením několika kraňských kmenů za použití inseminace matek v 90. letech. Postupně bylo provozně ověřeno asi 15 různých kmenů či linií, z nichž pouze část byla vybrána a použita pro tvorbu nového kmene.
Velmi přísná a intenzívní selekce probíhala převážně na severním úpatí Nízkých Tater v okrese Liptovský Mikuláš několik roků.

V současnosti šlechtění kmene Vigor® pokračuje v České republice na Včelařské šlechtitelské stanici v Petrušově a ve spolupráci s doc. Antonínem Přidalem, Ph.D. i na včelíně Mendelovy univerzity v Brně.

30 další hesla ve stejné kategorii