Včela

Společenský hmyz chovaný pro med. Apis, patří do rodiny blanokřídlého hmyzu, žije ve velkých společenstvech, která se skládají z jedné matky, několika stovek samečků – trubců a několika tisíců neoplozených samiček – dělnic (vns).

Více podrobností

Číst dál

Včela (Apis) je rod blanokřídlého hmyzu. Charakteristickým projevem rodu včela je stavba díla z vosku vyprodukovaného vlastní voskovou žlázou.

Nadčeleď včely (Apoidea) tvoří celkem sedm čeledí. Z nich šest v sobě zahrnuje samotářské včely druhově velmi rozmanité. Jen na území Česka a na Slovensku žije 609 druhů včel samotářek. Sedmou čeleď představuje čeleď včelovití (Apidae), do níž patří včela medonosná, čmeláci a tropické bezžihadlé včely.

Včely jsou sociální hmyz tvořící trvalá společenstva – včelstva, staví voskové dílo z vlastního vosku, shromažďují zásoby medu, vosku a pylu. Včely jsou hlavními opylovači hmyzosnubných rostlin.
Je u nich rozvinuta schopnost předat informaci o umístění zdroje potravy (tzv. včelí tanec).

Včela má mnoho druhů a poddruhů, proto uvádím několik základních : včela medonosná, včela výchoní, včela celebeská, včela sundská, včela sabašská, včela obrovská, včela skalní, včela květná, včela trpasličí.

30 další hesla ve stejné kategorii