Hluchavka nachová

Hluchavka nachová (Lamium purpureum )

Hluchavka nachová je drobnějším druhem rodu. Je to jednoletá až dvouletá bylina dosahující výšky 10 až 30 cm.

Více podrobností

Číst dál

Hluchavka nachová je drobnějším druhem rodu. Je to jednoletá až dvouletá bylina dosahující výšky 10 až 30 cm.

Čtyřhranné lodyhy nesou vstřícné, na obvodu vroubkované listy srdčitého tvaru. Lodyha i terminální zpravidla nahloučené listy jsou načervenale zbarvené.

Květy s pravidelnými pěticípými kalichy a pyskatými růžově purpurovými korunami vyrůstají v lichopřeslenech.

Plodem jsou tvrdky.

Hluchavka nachová roste hlavně na plochách s narušeným vegetačním krytem, v létě vyschlých a prořídlých loukách a pastvinách, na rumištích, nezastavěných plochách sídel i jako hojná ozimá plevelná rostlina. Pro obsah stejných účinných látek může nalézt obdobné farmakologické využití jako známější hluchavka bílá.

Je jedním z mála druhů našich rostlin, které kvetou po celou vegetační sezónu - obvykle od března do října.

Včelám je dobrým zdrojem nektaru a průměrným zdrojem pylu.

Autor: RNDr. Václav Švamberk

27 další hesla ve stejné kategorii