Hniloba včelího plodu

Bakteriální onemocnění způsobené hlavně Melissococcus pluton.

Více podrobností

Číst dál

Hniloba včelího plodu je bakteriální nákaza postihující převážně otevřený plod. Původcem je nejčastěji Melissococcus pluton, Paenibacillus alvei. Dále to mohou být Bacillus laterosporus, Bacillus gracilesporus, Bacillus eurydice, Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, Streptococcus durans, Melissococcus pluton.
Vyskytuje se ve všech světadílech. V ČR nebyla již řadu let zjištěna. V ostatních evropských státech se vyskytuje asi u 10% včelstev. Ve Švýcarsku /kant, Bern a Solenthurn/, byl silný nárůst ohnisek v r. 1999 - 2005.
Nakažené včely s potravou infikují dvoudenní larvy. V žaludku larev se původce rychle pomnoží. Larvy hynou ve stáří 4 dní, ještě před zavíčkováním buněk. Některé larvy neuhynou - pak výkaly šíří nákazu. Infikované larvy nevytváří kuklu tak pevnou jako larvy zdravé. Nemocné larvy hynou ještě před zavíčkováním a rychle se rozkládají. Z nakažených larev, které přežijí, se vytvoří menší kukly a také vylíhlé včely jsou menší, než včely zdravé. Kromě toho mají takto postižené včely na povrchu těla zárodky bakterií, takže dále šíří infekci: Vyloupením na hnilobu uhynulých včelstev. Usazováním rojů neznámého původu. Zalétáváním infikovaných včel+varroa. Infikované úly,plásty a včel.inventář. Domácí výroba mezistěn bez dezinf.vosku. Zásahy včelaře.
Nakažené larvy ztrácejí článkování, těla měknou a klesají na dno buňky, nakonec se mění v tmavohnědou kašovitou hmotu. Mladé larvy mění barvu a napětí pokožky. Hynou před zavíčkováním buněk. Příškvary lze snadno z buněk odstranit. Mezerovitý plod, včelstvo slábne. Různý zápach – podle převažujícího původce. 
Opatření - KVS vytýčí ohnisko a ochranné pásmo. V ohnisku – utracení včelstev + spálení. U hniloby jsou nyní opatření stejná, jako u moru včelího plodu. Používané nářadí se musí spálit a stejně tak i pracovní oděv. V ochran. pásmu – zákaz přesunů včelstev z ochran. pásma. Dvojí vyš. včelstev v ochran. pásmu během 1 roční pozorovací doby. Závěrečná dezinf. v ohnisku. Podat žádost o náhradu škody do 3 měsíců po likvidaci ohniska. Prevence - kontrolovat zaniklá včelařská stanoviště a utrácet divoce žijící včelstva. Sledovat zdrav.stav plodu – včasná diagnostika. Neusazovat roje neznámého původu. Nekupovat včelstva ani včelařský inventář z oblastí s neznámou nákazovou situací. Tlumit varroázu a řádně pečovat o včelstva. Nekupovat mezistěny z výroben, které neprovádějí tepelnou dezinfekci vosku. Při ošetřování včelstev – minimalizovat možnost přenosu nákaz.

20 další hesla ve stejné kategorii