Varoa monitoring

Činnost zaměřená na sledování přítomnosti varroázy ve včelstvu.

Více podrobností

Číst dál

Varroamonitoring v užším slova smyslu představuje sledování napadení včelstev parazitickým roztočem kleštíkem včelím. V naší praxi se používá jako synonymum pro sledování spadu uhynulých samiček kleštíka na podložku umístěnou na dně úlu.
V širším slova smyslu je varroamonitoring výrazně rozsáhhlejší. Monitorovacích technik je jednak mnohem více a v druhé řadě jde také o vyhodnocování jejich výsledků - a to nikoliv jenom matematické, ale i kvalitativní. Následující řádky berte prosím jako pouhý úvod do problematiky. Je ale potřeba se také zmínit, že existují úspěšné příklady ignorace složitosti celé problematiky při cestě k varroatolerantním včele medonosné.
Kontroluje se přirozený spad uhynulých kleštíků (zejména dospělých samiček) na podložku umístěnou na dně úlu. Přepočítává se na spad za 24 hodin. Nižší spad obecně ukazuje na nižší napadení včelstva. Problémem je jeho vyhodnocování jakožto varovného znaku před kolapsem včelstva. Jednak z důvodu odnášení uhynulých kleštíků mravenci (lze technicky vyřešit) a také z důvodu zpoždění přirozeného spadu v porovnání s aktuálním napadením.
Síťované dno nebo podložka krytá dvojitou síťovinou je nutností, stejně jako opakované návštěvy včelnice.
Hodnoty lze počítat přímo z podložky anebo flotací v lihu či oleji.
Kontroluje se ± 50 kukel dělničího plodu, hodnotícím kritériem je nižší procentické napadení. Je potřeba provádět opakovaně během sezóny. Problémem může být nerovnoměrnost rozmístění roztočů ve včelstvu a pracnost metody.
Kontroluje se vzorek cca 100 dospělých včel - smyvem se zjistí počet kleštíků na těchto včelách. Poměr počtu kleštíků ku počtu včel ve vzorku určuje procento napadení. Je potřeba provádět opakovaně.
Opakovatelnost výsledků při počítání kleštíků na vzorku včel smyvem: 0,85 u včel z vrchního medníku; 0,74 u včel z plodiště; 0,63 u včel z česna.
Poměr roztočů na včelách a na plodu se spočítá jako poměr počtu roztočů nalezených na 100 včelách ku počtu roztočů nalezených na 100 dělničích kuklách. Vyšší procento roztočů na včelách je bráno jako pozitivní vlastnost.
Kontroluje se rychlost vyčištění 100 usmrcených kukel (špendlíkem či zmražením) včelami. Kontrola v intervalu 12 hodin. Vyšší rychlost čištění je pozitivní.
Kontroluje se počet roztočů v přirozeném spadu - světlých a tmavých. Světlí roztoči v měli jsou považováni za znak čištění napadených buněk včelami (VSH). Vyšší poměr světlých roztočů ku tmavým je brán jako pozitivní vlastnost.
Rychlost rozvoje populace kleštíků se spočítá jako poměr počtu kleštíků na 30 g včel z medníku během první dekády července ku přirozenému spadu během 3-4 týdnů na jaře (během květu vrb).

Také máme k dispozici internetovou aplikaci VMS – Varroa Monitoring System, je to systém rychlého varování pro včelaře. Potvrdilo se, že monitorování spadu roztočů ve včelstvech pomocí zasíťovaného dna a varroa podložek má svůj význam také v dalších činnostech. Zejména se ukazuje, že poznatky a databáze VMS lze využít při šlechtění včelstev na varroatoleranci. Důležitou vlastností včelstev již nebudou pouze ukazatele užitkovosti, ale budou se preferovat včelstva odolná, která nebudou vyžadovat ošetření proti varroóze. 

30 další hesla ve stejné kategorii