Tumidóza

Kalamitní rozšíření brouka Aethina tumida.

Více podrobností

Číst dál

Tumidózu způsobuje brouk požírající včelí plásty s pylovými i mednými zásobami a larvami, je to nebezpečná nákaza včel.
Původcem je Lesknáček úlový - Aethina tumida - malý úlový brouk, je z čeledi Lesknáčkovitých. Je tmavé barvy, zavalitý, velikosti 5 – 7 mm, tykadla má na konci rozšířená. Larvy jsou mléčně zbarvené, podobají se larvám zavíječe voskového, mají však pouze tři páry nožek za hlavou.
Je to parazit původe z Afriky. Naše včela medonosná nemá obranné mechanismy proti tomuto škůdci narozdíl od afrických kolegyň. Z Afriky se dostal v roce 1997 do Severní Ameriky pravděpodobně s nákladem ovoce. V roce 1998 byla zjištěna u včely medonosné na Floridě a během 2-3 let se rozšířila po většině jižních států USA V roce 2003 byl objeven v Austrálii. V Evropě byl nalezen zatím jen v Portugalsku v roce 2004 při nelegálním dovozu matek - ohnisko bylo utlumeno. Původní výskyt je na jihu Afriky, kde žije Apis mellifera scutellata a Apis mellifera capensis. V současné době se vyskytuje i v Egyptě, na Novém Zélandu a v Kanadě. V Evropě se v současné době nevyskytuje.
Brouci umí ošálit strážkyně, v úlu nakladou až 30.000 vajíček. Vylíhlé larvy zničí plásty, zlikvidují larvy, znehodnotí výkaly med. Před úlem se v zemi zakuklí a po vylíhnutí koloběh pokračuje. Brouk je živ i ze sladkého ovoce - není na včelách závislý. Samička po oplodnění klade vajíčka v trsech do štěrbin v úlech. Z vajíček se za 3-4 dny líhnou malé larvičky, které se živí plodem, pylem a voskem. Po 10-16 dnech larvy vylezou česnem z úlů. Rozlezou se do vzdálenosti několika desítek metrů a zakuklí se v půdě v hloubce 30-50 cm. Po 3-4 týdnech vylezou dospělí brouci. Vývojový cyklus trvá podle teploty 6-8 týdnů a opakuje se několikrát během roku. Již za týden po opuštění země jsou samičky schopné klást vajíčka další generace. Brouci létají – akční radius přeletů – až 20 km ročně. Brouk a jeho larvy mohou žít i na ovoci. Kočování a prodeje oddělků urychlují šíření do okolí.
Larvy rozežerou a poničí veškeré plásty – včelstvo se zhroutí. Poškozené medné plásty zkvasí a zapáchají po shnilých pomerančích. Ani silná včelstva neodolají tomuto škůdci. V krátké době mohou zahynout stovky včelstev.
Obrana proti tumidóze zatím není vyvinuta. Nejúčinější by bylo zabránit importu brouka. Důsledně bránit dovozu včel a oddělků ze států s výskytem tumidózy a ze států, které tuto nákazu nesledují a neevidují. Určitým nebezpečím je i dovoz ovoce a melounů z jižní Afriky. Zimní měl k vyšetření na varroázu prosévat sítem o velikosti ok 5 mm. Při nálezu brouků v úlech zajistit jejich identifikaci.

20 další hesla ve stejné kategorii