Tis červený


Tis červený (Taxus baccata )

Tis červený je pomalu rostoucí stínomilný dvoudomý jehličnan, dosahující většinou jen keřovitého rozložitého vzrůstu s vytrvalými - svrchu tmavě zelenými - jehlicemi, vyrůstajícími ve dvou řadách. Celá dřevina (kromě červeného míšku obklopujícího jedovatá semena) je mimořádně jedovatá.

Více podrobností

Číst dál

Tis červený je pomalu rostoucí stínomilný dvoudomý jehličnan, dosahující většinou jen keřovitého rozložitého vzrůstu s vytrvalými - svrchu tmavě zelenými - jehlicemi, vyrůstajícími ve dvou řadách. Celá dřevina (kromě červeného míšku obklopujícího jedovatá semena) je mimořádně jedovatá.

Jsou to dlouhověké až staleté dřeviny s vynikající regenerační schopností, navíc výborně přizpůsobivé rozdílným podmínkám osvětlení a odolávající i znečištěnému ovzduší měst. To je přímo předurčuje k použití v parkových úpravách i v současnosti.

Minulostí je naopak původní rozšíření tisu v naší přírodě z doby raného středověku. Velká poptávka po houževnatém tisovém dřevu současně s pomalým růstem těchto keřů i změnou porostní skladby středoevropských lesů způsobila vymizení této dřeviny z většiny původních lokalit i potřebu přísné ochrany míst, kde tis červený v podrostu smíšených lesů dosud roste.

Je jedním z nejčasnějších zdrojů pylové pastvy včel.

Autor: RNDr. Václav Švamberk

30 další hesla ve stejné kategorii