Barborka obecná

Barborka obecná (Barbarea vulgaris)

Barborka obecná je žlutě kvetoucí plevelná bylina střední velikosti z čeledě brukvovitých.
Je hojně rozšířena nejvíce v Evropském mírném podnebném pásu na Severní polokouli.

Více podrobností

Číst dál

Barborka obecná je žlutě kvetoucí plevelná bylina střední velikosti z čeledě brukvovitých.
Je hojně rozšířena nejvíce v Evropském mírném podnebném pásu na Severní polokouli.
Roste na vlhkých lukách, podél říčních břehů, silnic, obsazuje lidskou činnosti narušená místa. Preferuje plné slunce, úrodné hlinité a jílovité zeminy, kde dosahuje největších rozměru. Na suchých, méně výživných půdách a přistíněných místech vyrůstá drobná.
Je to dvouletá nebo vytrvalá rostlina, má vzpřímenou, tlustou a hranatou lodyhu vysokou 30 až 50 cm.

Je zařazována mezi polní plevele, kde se může ve větší míře vyskytovat ve vytrvalých pícninách nebo ozimých obilovinách, případně i okopaninách. Na dobře obhospodařovaných polích ale není tento plevel příliš obtížný a nebezpečný. Při kombinaci pohlavního a vegetativního rozmnožování vytváří barborka obecná rostlinné kolonie. Na loukách často sekaných, se rozmnožuje převážně vegetativně (kořeny), v obilovinách a oraných plochách zase pohlavně (semeny).

Přízemní růžice listů jsou jedlé a dají se sklízet i v zimě pod sněhem. V době kdy nebyla jiná čerstvá zelenina dostupná, se používala do salátů nebo vařená jako zelí. Obsahuje hodně vitamínu C i provitaminu A, je močopudná a listů se používalo jako hojivé náplasti na otevřená poranění. V současnosti je hospodářský význam barborky obecné nicotný.

Barborka obecná je dobrou nektarodárnou i pylodárnou rostlinou. Nektarium květu barborky vyprodukuje za 24 hodin 0,12-0,18 mg nektaru s cukernatostí 36 %. Cukerná hodnota, tedy množství cukru vyprodukovaného v květu za 24 hodin, je 0,54 mg.

Pyl barborky má pro včely vysokou výživnou hodnotu. Rousky jsou oranžově žluté.

Druhové medy barborky obecné nejsou známy.

30 další hesla ve stejné kategorii