Kozlík lékařský

Kozlík lékařský (Valeriana officinalis )

Je to statná bylina vytrvávající v zemi krátkým silným - často vícehlavým - oddenkem a četnými kořeny. Dorůstá výšky až 150 cm. Lodyhy jsou zakončeny hustými vidlanovitými latami květenství.

Více podrobností

Číst dál

Je to statná bylina vytrvávající v zemi krátkým silným - často vícehlavým - oddenkem a četnými kořeny. Dorůstá výšky až 150 cm. Lodyhy jsou zakončeny hustými vidlanovitými latami květenství.

Kozlík lékařský kvete od června do srpna. Květy se objevují teprve ve druhém až třetím roce. Jsou bledě růžové, jen zřídka bílé s nálevkovitou pěticípou korunou.

Těžištěm výskytu v ČR jsou především střední a nižší polohy, ve vyšších polohách je vzácnější. Vyskytuje se zejména na živinami bohatých vysokobylinných loukách, v přirozené i druhotné nitrofilní vlhkomilné vegetaci, často jako součást lemových společenstev podél vodních toků a řada výskytů je pozůstatkem původního pěstování - zejména na půdách vlhkých a živinami bohatých.

Pro využití ve farmaceutickém průmyslu se sbírá oddenek. Z něho vyráběné výtažky jsou tradičně součástí léků působících celkové zklidnění organizmu, při neurózách a svalových křečích.

Včely v květech kozlíku sbírají nektar i pyl.

Autor: RNDr. Václav Švamberk

30 další hesla ve stejné kategorii