Kakost luční

Kakost luční (Geranium pratense )

Kakost luční je vytrvalá bylina, přezimující silným oddenkem. Z něho vyrůstají růžice přízemních dlouze řapíkatých listů a několik lodyh porostlých vstřícnými listy. Listové čepele jsou dlanitědílné, s obvejčitými úkrojky.

Více podrobností

Číst dál

Kakost luční je vytrvalá bylina, přezimující silným oddenkem. Z něho vyrůstají růžice přízemních dlouze řapíkatých listů a několik lodyh porostlých vstřícnými listy. Listové čepele jsou dlanitědílné, s obvejčitými úkrojky.

Nápadné pětičetné květy mají vejčitě eliptické, zašpičatělé kališní lístky a obvejčité, zaokrouhlené živě fialově modré korunní lístky. Vyrůstají ve dvoukvětých vidlanech na ohnutých hustě žláznatých stopkách, které se za plodu napřimují. Vzácně se vyskytují i rostliny s bílými květy. Tyčinky vyrůstají ve dvou kruzích. Při základně nitek vnitřního kruhu se vyvíjejí nektaria.

Rostliny kvetou poměrně dlouho od června až do, konce srpna, vzácněji až do začátku podzimu. Současně se tak na lodyhách vyvíjejí květy i zobanité plody s elipsoidními tmavě hnědými semeny.

Kakost luční roste zejména na vlhkých až středně vlhkých, živinami bohatých loukách, v příkopech i na ruderálních, člověkem pozměněných stanovištích v nižších polohách. V jižní a jihozápadní části Čech je mnohem vzácnější.

Včelám je velmi dobrým zdrojem nektaru i pylu.

30 další hesla ve stejné kategorii